Föremål

Inredning kapprum

Nr 2. Inrednign af kapprum N:o 2. Huvudritningar

Föremålsnummer LXIV:III:B.b.e.19._HWY