Föremål

Visitkort från Greven och Grevinnan Brahe.

Sex visitkort från överstekammarherre greve Magnus Per Brahe och grevinna Anna Augusta Brahe f. Nordenfalk. Första kortet daterat 1914, vikt i nedre vänstra hörnet. Andra kortet daterat 1916. Tredje kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Fjärde kortet daterat 1918, vikt i övre högra hörnet. Femte kortet daterat 1920, vikt i övre högra hörnet. Sjätte kortet daterat 1921, sorgkant, vikt i övre högra hörnet.

Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering
1914 – 1921

1914 - 1921

Föremålsnummer
LXIV:I:L.b.c.128._HWY