Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Mariningenjör och Fru Björnstjerna.

Elva visitkort från Mariningenjör Oscar Roger Magnus Theodor Björnstjerna och Fru Agnes Björnstjerna. Första kortet daterat 1.10.1919, Handskrift "Varmaste lyckönskningar sända, Oscar och Agnes Björnstjerna". Andra kortet daterat 1919, adress (nedra kortet) Björnsäter, Odinvägen, Djursholm, Sveavägen, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet daterat 1920, vikt i övre högra hörnet, Adress (nedre högra hörnet) Djursholm samt sorgkant. Fjärde kortet daterat 1921, sorgkant, handskrift (nedanför namnet). Femte kortet daterat 1924. Sjätte kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Sjunde kortet daterat 1921, vikt i övre högra hörnet. Åttonde kortet daterat 1922, vikt i övre högra hörnet. Nionde kortet daterat 1923, vikt i övre högra hörnet. Tionde kortet daterat 1925, sorgkant, vikt i övre högra hörnet. Elfte kortet daterat 1927, vikt i övre högra hörnet.

Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering
1919 – 1927

1919 - 1927

Tidigare ägare
Föremålsnummer
LXIV:I:L.b.c.99._HWY