Föremål

Brev inkommande

1886:4 B - Brev inkommande: H-L Hvitfelt, C. A. O. Ljusne Lindaur, Th. Voxna

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Officiella brev
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1886
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.114._HWY