Foto: Uhrdin, Samuel, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Flaska med propp

Kurbitsformig flaska med svagt utsvängd mynning, bottnens utsida oglaserad. Dekor i färger och guld på glasyren. Runt mynningen och nederkanten en guldrand

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Flaska
Kategori Flaskor, 47. XLVII Porslin - Europa
Material Porslin
Storlek Diameter 2.8 cm (propp), Höjd 3.6 cm (propp), Höjd 12.1 cm (utan propp), Höjd 14.2 cm (flaska)
Teknik Dekor
Datering 1850 – 1900 (1800-talets andra hälft)
Tillverkningsplats Tyskland, Meissen
Tidigare ägare Säljare: Kahlert, Edouard
Inskription Signatur/Påskrift: På bottnens utsida i blått fabriksmärke
Föremålsnummer XLVII:XII:O.b.f.01._HWY