Upphov: Hällbrink, Camilla/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Skåltrumma

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Skåltrumma
  • Trumma
Kategori
Religion och kult
Material
  • Furu
  • Renskinn
Antal
1
Datering
  • 1500 – 1599
  • 1600 – 1699
Tidsperiod
  • 1500-tal
  • 1600-tal
Föremålsnummer
266463_HST
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
Gåva
Förvärvsdatum
1934
Fyndplats
Tillhörande texter
Typ
Föremålsskylt
Titel
SKÅLTRUMMA
Källa
Till utställningen OHTSEDIDH - samiska kulturyttringar i Mellansverige på Historiska museet
Datum
2024-03-13
Text

Denna samiska trumma är gjord i renhud som sytts fast med sentråd över en skål av furu. Genom århundradena har trummans skinn torkat och spruckit, men det går fortfarande att skymta de målade figurerna.

Trumman kommer troligen från området norr om Ume älv och är tillverkad under 1600-talet, eller tidigare. Trummor och trumhammare användes inom den samiska religionen.

På trummorna avbildades kosmos. Vanliga motiv var dess olika världar, gudar, renar, jakt- och bytesdjur, visten, boplatser och offerplatser.

Under 1600-talet ville staten tvångskristna samerna. Lokala präster drev på omvändelsen och beslagtog föremål med koppling till den samiska religionen.

Om föremålen inte förstördes samlades de in till statliga eller privata samlingar som exotiska föremål och forskningsobjekt. Under denna mörka tid i svensk historia samlades trumman in.

En adlig familj lämnade in trumman till Historiska museet år 1933. Enligt tradition ska familjen ha fått trumman i gåva av Carl von Linné vid mitten av 1700-talet.