Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

livgehäng fransk jaktdräkt

Tillverkat av sämskskinn med vinkelformig koppelhylsa. Utsidan är helt täckt av guldgalon. Gehänget knäpps med rokokospänne i förgylld mässing med graverad dekor. Avskrift av äldre katalogisering "spänne av förgylld mässing, rektangulärt med rundade hörn och förtjockade mittpartier, graverad dekor. Två klor, rektangulär genombruten platta i rankmönster, liten rektangulär hyska. På den fasta änden fastsydd hake med konturrerad, triangulär, orgelbunden fästplatta" Nils Drejholt 1973

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Livgehäng
Kategori
Jaktkläder
Storlek
  • Längd 1150 mm
  • Bredd 75 mm
  • Vikt 310 g
Antal
1
Datering
  • 1771
  • 1771-05-15
Tillverkare
LeDuc (Tillverkare)
Tidigare ägare
Föremålsnummer
11599_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 3493:d
Litteratur
  • Kronprins Gustavs franska jaktuniform, Ekstrand, 1979 (Ekstrand, Gudrun)
  • Kläder för tid och evighet. Gustaf III sedd genom sina dräkter, Rangström, 1998, avb. på sida: 84 (Rangström, Lena)
  • Livrustkammaren. De kungliga familjernas dräkter, uniformer, rustningar, vapen och vagnar från1500-talet fram till våra, Livrustkammaren, katalog: 30
  • Livrustkammaren. Journal of the Royal Armoury, 1998
  • Livrustkammaren. Journal of the Royal Armoury, 1997
Historisk händelse
Relaterat föremål
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
Jagtklädning, bestående af: Rock af blått kläde, fodrad med rödt ratin; krage och uppslag af rödt sammet, krustiga, förgylda knappar samt garnering af guld- och silfvergaloner. Wäst af skarlakan, fodrad med hvitt sarge de soie, prydd med guldgaloner samt försedd med små krusiga förgylda knappar; Ett par byxor af skarlakan, fodrade med gult sämsk samt försedda med dels större öfverklädda knappar, dels mindre sådana af guldtråd; Lifgehäng af gult sämsk, öfverklädt med guldgalon, samt försedt med söljor och hake af förgyld messing. Till gehänget hörer en Hirschfängare: fäste af stål med ciseleringar på förgyld punsad botten; parerstången S- formig, å yttre sidan med en fluga i helupphöjdt arbete i stål; knappen liten rund genombruten; klingan mot spetsen tveeggad, damascherad, närmast fästet graverad och förgyld, med en längre rund reffla längs ryggen och tre mindre närmare fästet. Skidan af trä öfverklädd med hvitt hajskinn; munbleck och doppsko af förgyld, graverad messing med inpressade stålornamenter, munblecket med oval knapp. Kon. Gustaf III. Begagnad 1771, då Gustaf såsom kronprins var i Frankrike. Såväl rock, som väst och byxor skadade af mal, kragen till stor del lössliten från rocken; å västen ett par rifna hål; hirschfängarens skida något söndrig. Tid. inv. nr.: 3493 Nr. i föreg. inv.: 96
Typ
Äldre inventarium
Datum
1850
Text
1 Jagt Klädning, nyttjad då Konungen såsom KronPrins år 1771 war i Frankrike, bestående af Råck, Wäst och Byxor; Råcken af Mörkblått Kläde med krusiga förgylda Knappar samt Krage och Uppslag af rödt Sammet med Guld och Silfver galoner, fodrad med rödt rattin; Wästen af Skarlakan med förgylde Knappar och Guld (tillskrivet silfver) galoner, fodrad med hwitt sarge de soie; Byxorna af Skarlakan. En tillhörig Hirtzfängare med Stålfäste i basrelief incrusteradt med Guld samt Gehäng af Sämsk med guldgaloner. Rubrik: Konung Gustav IIIs Kläder Tid. inv. nr.: 96 Sida: 12
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Text
1 Jagt-Klädning, nyttjad då Konungen såsom Kron Prins år 1771 war i Frankrike, bestående af Rock, Wäst och Byxor; Rocken af mörkblått Kläde med krusiga förgylda knappar smt kag och uppslag af rödt Sammet med guld- och silfwergaloner, fodrad med rödt Rattin; Wästen af Skarlakan med förgylde knappar och guld-galoner, fodrad med hwitt Sarge de Soie; Byxorne af Skarlakan. En tillhörig Hirtz-fängare med stålfäste i basrelief incrusteradt med sid. 15 Guld 38) samt Gehäng af Sämsk med guldgalon. På motsatt sida: 38) slida af hwitt chagrin Rubrik: Konung Gustav III:s Kläder Sida: 14 Nr. i föreg. inv.: 96 Anmärkning: sid 23 ex B