Föremål

Armborst utan båge.

Armborst utan båge. Hela stocken är av trä och framstocken har två hål för båge och lindning. Stockens överdel är benskodd och främre delen har en pilränna. Ursprungligen var det ett tyskt anslag. Varbygeln är av stål och armborstet har en enkel avtryckare.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Armborststock
Kategori Armborst
Material Stål, Trä, Horn och Ben
Storlek Längd 525 mm
Antal 1
Datering 1600 – 1699 (1600-tal)
Föremålsnummer 14793_SKO