Föremål

Illustrissimus...Dominus Dn. Carolus Gustavus Wrangel...Comes in Salmis &c. ...salutatus in aula Stetinensi à Joanne Georgio Tremellio...Impressit Joh. Valent.Rhetius

Band av marmorerat papper

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Tillverkningsplats Stettin
Tillverkare Wrangel, Carl Gustaf (Deltagare), Tremellius, Johann Georg (Författare), Rhete, Johann Valentin (Tryckare)
Föremålsnummer 110307_SKOBOK