Föremål

The christnas sällaste lijf och högsta winning then the äga i lijfwet then the omfatta i döden then the behålla i ewigheten uthi en christelig lijkpredijkan betrachtat då hans kongl. may:tz troo man och öfwerst leutnant af skåniske infanterie regementet ... Gustaf Miles Fletwod ... wardt till sin andelöse lekamen befordrat till sin hwijlostad under jorden, att afwachta den stora herrans tillkommelses dag och alt kiötz uppståndelse som skiedde i Segersta kyrkia den 14. januarij. Åhr 1706. Af Andrea Wictorino ... Strängnäs, tryckt af Baltzar Widman kongl. coll. booktr.

Band m. pärmar av marmorerat papper, rygg och hörn av kalvskinn. Pärmfyllnad: papp. Inlagan består av enskilda skrifter varav flera lunthäftade som tillsammans häftats på tre bind, fast rygg. Variationer i papperskvalitet och storlek. 23 skrifter samlade i en volym.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Likpredikan
Kategori Böcker
Material lumppapper
Storlek Bredd 105 mm (Ryggen)
Teknik Inbunden
Datering 1706, 1700 (1706; 1700 (bandets tillverkning); 1706 (tryckår))
Tillverkningsplats Strängnäs
Tillverkare Widman, Baltasar (Tryckare), Wictorinus, Andreas (Författare), Fleetwood, Gustaf Miles (Medförfattare)
Tidigare ägare Bielke, Carl Gustaf
Föremålsnummer 108964_SKOBOK