Föremål

...Broedermoort te Tranziane. Trevrspel... t'Amsterdam, by Herman Aeltsz. Boekdrukker... 1661.

Pärm av pergament. Blåstänkt snitt.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1661, 1600 (1661; 1600 (bandets tillverkning); 1661 (tryckår))
Tillverkningsplats Amsterdam
Tillverkare Vollenhove, Bernart (Författare), Aeltsz, Herman (Tryckare)
Föremålsnummer 109187_SKOBOK