Föremål

Brev inkommande

1879:2 B - Brev inkommande: C-H Christofferson. Ljusne

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Officiella brev
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1879
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.55._HWY