Föremål

Swenska psalm-boken, Evangelieboken

Psalmbok, svensk 1891. Swenska psalm-boken. Af konungen gillad och stadsfäst år 1819. Stafningen i enlighet med Sw. Akademiens ordlista, sjätte upplagan. [2], 400 s. Evangelieboken innefattande Evangelier och Epistlar samt de nya predikotexterna jämte böner för offentlig och enskild andakt. 362 s. 4 vol. 8:0. Band av svart chagrin. Sidtitel: W. v. H. På pärmens framkanter två bokknäppen av nickel. Tre volymer saknar knäppets låsande del.

Museum Hallwylska museet
Kategori
  • Religiös litteratur
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1891
Tillverkningsplats
Tillverkare A. L. Normans boktryckeri (Tryckare)
Föremålsnummer LXIII:I:C.b.29._HWY