Föremål

Fragment

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Fragment
Material
Järn
Antal fragment
25
Datering
500 f.Kr. – 1100
Tidsperiod
Järnålder
Föremålsnummer
429591_HST
Andra nummer
Undernummer: I
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1895
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Undersökare