Föremål

In Jesu nomine en kort och enfalligh lijkpredikning, tå vthaff Lars Oluffzson Wallio ... hålen, när som ... Her Könik Pederssons salighe lijk ... begroffz här vthi domkyrkione then 3. decembris, åhrs 1622. Vpsaka, hoos Eskill Matzson.

Band m. pärm av papper, rygg och hörn av kalvskinn. Pärmfyllnad: papp. Blåstänkt snitt.

Föremålsbenämning Likpredikan
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Datering 1622, 1600 (1622; 1600 (bandets tillverkning); 1622 (tryckår))
Tillverkningsplats Uppsala
Tillverkare Pedersson, König (Medförfattare), Wallius, Laurentius Olai (Författare), Mattsson, Eskil (Tryckare)
Föremålsnummer 108625_SKOBOK