Foto: Zarmén, Carl, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Generalstabens karta över Sverige, Lö. 29 nr 95 Malung.

Kartblad indelat i cm-rutor. Skala 1:100.000. Nedtill teckenförklaring samt förminskad skiss av karta indelad i 16 fält och angivande namn på den som utfört fältmätningen på respektive fält.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Karta
Kategori Övriga trycksaker
Storlek Bredd 700 mm, Höjd 515 mm, Vikt 30 g
Antal 1
Tidigare ägare Ägare: Gustav Adolf av Sverige, Givare: Sibylla av Sachsen-Coburg-Gotha
Inskription Signatur/Påskrift: Malungs socken
Föremålsnummer 11392_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 52:39