Foto: Lernestål, Erik, Skoklosters slott/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Flintlåspistol av wendertyp, i par med inventarienummer 5750.

Runda, slätborrade pipor av stål. Över kammaren åttkantiga med etsad dekor. Den ena pipan ligger över den andra, skilda åt av en tvåsidig ränna. Etsad dekor på pipans mitt och vid mynningen. På pipornas undersida finns en stämpel med: "C.M.C.C" (jämför med Stöckel nr 2259-2264, Holland). Flintlås med plant låsbleck, som är delat framför hanen. Låsbleckets främre del med batteriet är fäst på framstocken. Låsblecket har fasade kanter och försänkt bakre låsspets med etsad dekor av blommor. Etsad dekor bakom och på den s-formade hanen, som har en lös överkäke. Förgylld nötskruv med etsad dekor. Eldstål med åsad rygg. Kantig fängpanna. Nedanför fängpannan på ena låset är signerat: "La Pierre". På framstockens andra sida finns motsvarande låsbleck med fängpanna och batteri, signerat: "Faict - Maestrec" (Stöckel p. 240). Brun helstock av jakaranda med en oval kolv med välvd kolvkappa av trä och band av förgylld koppar med emaljmåleri av blommor mot en vit botten. S-format sidbleck av stål med etsade ormar. Två rörkor och två näsband av koppar med emaljmåleri mot en vit botten. Varbygel av förgylld koppar med en bakåt insvängd, utdragen arm. Bygelns utsida har emaljmålade blommor mot en vit botten. Framför varbygeln finns en tapp, som föres bakåt då piporna ska vridas. Tillbehör: Laddstock av jakaranda med doppsko av emaljerad, målad koppar. Märkt: 71 bakom låsblecket, stanstyp 5376.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Flintlåswenderpistol
Kategori Pistoler
Material Jakaranda, Koppar, Stål
Storlek Längd 490 mm (Pipan)
Teknik Förgyllning, Emaljering, Etsning
Antal 1
Datering 1640 – 1660 (1600-talets mitt)
Tillverkningsplats Maastricht
Tillverkare la Pierre, Michael de (Tillverkare), Strauch, Georg (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Wrangel, Carl Gustaf
Inskription Signatur/Påskrift: "Faict - Maestrec", Signatur/Påskrift: "La Pierre", signatur: "La Pierre"
Föremålsnummer 5749_SKO