Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Sabel, Karl XV:s stab

Fäste av försilvrad mässing, framåtböjt, rektangulärt tvärsnitt med rundade yttersidor. Yttersidorna av horn. Smalsidorna försilvrad mässingsskena med graverad ranka mot punsad botten. Upptill på fästet bössning i form av rosett, längre med rund nitoch i anslutning till styrskenan cicelerad blomma inskriven i cirkel. Parerstänger utdraget s-formade i vertikalled, med rektangulärt tvärsnitt, i ändarna inrullade med blommor på in- och utsidan. Parerstänger i ett med styrskenor med cicelerad dekor i relief mot finpunsad botten. På utsidan i mitten oval med Carl XV:s namnchiffer omgiven av c-formade bågar och palmetter. På parerstängerna akantusliknande ranka, Insidan samma dekor men i mittovalen i stället bröstbild i profil av Minerva. Fästets överdel har varit förenat med den främre parerstången medelst en kedja. Klingan har jelmán ca 300 mm lång. Klingryggen fortsätter till spetsen och delar jelmánen i två delar. På klingans starka del förgyllt etsat ornament med inskrift i gotiska bokstäver. På utsidan: "Fäderneslandet", på insidan: "Konungen".

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Sabel
Kategori Sablar
Storlek Längd 801 mm (klinga), Bredd 28 mm (klinga)
Antal 1
Datering 1859 – 1872 (1859-1872)
Tillverkare Karl XV av Sverige-Norge (Påskrift)
Tidigare ägare Givare: Cederström, Claes Arvid Bror, Ägare: Cederström, Bror Claes Arvid
Inskription Signatur/Påskrift: Fäderneslandet (Patria), Signatur/Påskrift: H.M.Konungen, Signatur/Påskrift: Konungen, Signatur/Påskrift: Fäderneslandet, Signatur/Påskrift: CXV krönt, Signatur/Påskrift: CXV krönt, Signatur/Påskrift: Fäderneslandet, Signatur/Påskrift: Konungen
Föremålsnummer 5714_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 45:16:a