Föremål

Kylverstenen

Sten till hällkista vars utsida är prydd med runinskrift, bla hela den 24-radiga futharken, ett grankvistliknande tecken samt ordet "sueus". Äldre runor. Utsidan är prydd med runskrift, bland annat hela runalfabetet.

Upphov: Bonnevier, Helena, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • hällkista med runor
  • Häll
Kategori
  • Arkeologisk samling
  • Religion och kult
Material
Kalksten
Storlek
  • Bredd 105 cm
  • Höjd 75 cm
  • Djup 12 cm
Antal
1
Antal fragment
1
Datering
400 – 550
Tidsperiod
Folkvandringstid
Inskription
  • Runor
  • Äldre futharken
Föremålsnummer
267753_HST
Andra nummer
Runsignum: G 88
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1908
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Delar