Foto: Jens Mohr, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Tallrik, 6 st. Qingdynastin.

TALLRIK, sex stycken. Runda, flata, med dekor i färger och guld med motiv med en flotta utanför en kuststad (vy över Taffelberget i Sydafrika). På kepen en bård i guld med bruna konturer, i densamma åtta lotusblommor, sammanbundna med rikt rankverk; bården begränsad av guldränder. På brättet intill föregående bård en runduddad smal bård i brunt med konturer i guld; mot brättkanten en spetsliknande bård i guld med bågar, kors och plymliknande ornament, mot ytterkanten begränsad av en guldrand. Runt kanten en brun rand. På landskapet konturerna mörkbruna, färgen på två tallrikar något ljusare. Glasyren grönvit. Mönstret är känt som »Godahoppsudden« och föreställer Taffelberget i Sydafrika, som var en viktig nederländsk transitohamn längs sjövägen till Europa. Nederländska krigsskepp, fort och flaggor klargör att det här mönstret var beställt för att avspegla Nederländernas betydelse i Asienhandeln. Tidigare ägare, stadsläkaren Otto August Martin som gifte sig i Antwerpen 1863. Six porcelain plates decorated in overglaze enamels with gilding Qing dynasty, c.1740 Known as the “Cape of Good Hope” pattern, the plates show Table Mountain in South Africa, which was a major Dutch entrepôt on the maritime route to Europe. Dutch warships, fort and flags make it clear that this design was ordered to reflect the importance of the Netherlands in the Asia trade.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Tallrik
Kategori 48. XLVIII Keramik - Kina m. fl.
Material Porslin
Datering 1644 – 1911

ca 1740

Tillverkningsplats Kina
Föremålsnummer XLVIII:IX:B.c.c.01._HWY