Föremål

Årsanteckningar. 1836-1907.

Årsanteckningar. 1836-1909. Skrivna av J.K. f. W. 8 s. Fol.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Årsanteckningar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1836 – 1907 (1836 - 1907)
Föremålsnummer LXIV:K.L.g._HWY