Upphov: Uhrdin, Samuel, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Sadel Maria Eleonoras pager

Sadel av purpursammet med rektangulära kappor, fodrade med brunt skinn och kantade med svart skinn. Sitsen kantad med guldgaloner, på den och på bommarnas insidor stickningar med guldtråd. Tvådelad frambom, 450 mm bred, 50 mm hög. Bakbom 540 mm bred, 100 mm hög, med stödbommar kantade med guldgaloner. Rundad, räfflad, framtill utdragen sadelknapp av förgylld mässing. Framför frambommen på ena sidan nio, på andra åtta tännlikor av förgylld mässing, bakom bakbommen 20 stycken likadana. Bom överklädd med väv. Fyra stroppar av läder (tre vita, en brun) för sadelgjord. Två byglar för stigläder, två söljor för förbygeln.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Sadel
Kategori Sadlar
Material
 • Sammet
 • Skinn
 • Guldgalon
 • Guldtråd
 • Mässing
Storlek
 • Längd 530 mm
 • Längd 270 mm (sits)
Teknik
 • Stickning
 • Förgyllning
Antal 1
Datering 1650
Tillverkare Jüterbock, Simon (Tillverkare)
Tidigare ägare
Fysiska egenskaper
 • Färg: Purpur
 • Färg: brun
 • Färg: Svart
 • Färg: Vit
Föremålsnummer 7279_LRK
Andra nummer Nr 1867: 588:a
Litteratur
 • Bevarandets hemlighet : konsten att vårda, förvara och konservera, Bevarandets hemlighet, 1991, katalog: 4: 18: 1
 • Bevarandets hemlighet : konsten att vårda, förvara och konservera, Bevarandets hemlighet, 1991, katalog: 4: 18: 1 (Myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet)
 • Bevarandets hemlighet : konsten att vårda, förvara och konservera, Bevarandets hemlighet, 1991, katalog: 4: 18: 1 (Myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet)
Relaterat föremål
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1850
Titel
Drottning Christinas
Text
3 Sadlar med rödt sammetsöfverdrag, kantade på sömmarne med guldgaloner samt med bredt guldbroderi på 3ne sidor af kåpan. Stygbyglar finnes till 2.ne 1 Dito med rödt atlas, lika broderi, samt tillhörande jolar och stegböglar. Begagnade af Drottning Maria Eleonoras Pager vid Drottning Christinas Kröning (söndrige) Rubrik: Rid och Slädtyg Tid. inv. nr.: 656 Sida: 37 Nr. i föreg. inv.: 656
Typ
Äldre inventarium
Datum
1748
Text
Fyra st Sadlar af brunt Sammet omkring Karmarne och Kåporne med små Guld-Franstar och Guld-Galoner samt till hwarthera en förgylt Knapp; Samma Sadlar äro giorde fˆr Hennes Maijstt Sahl. EnkieDrottninges Mariae Eleonorae Pager till Hennes Maijstt ´, drottning Christinae Kröning, hwilcka af Råttor äro mycket skadade, wärderaade à 35 d: 140. Prot. 656, quitt No. 29 Fyra st Enkla Sadeljordar à 3 s. - 3 Rubrik: Hennes Maijst Drottning Christinae egne, såwäl som Mans Sadlar i dess Regements tid brukade Nembl. Tid. inv. nr.: 34 Sida: 140 Nr. i föreg. inv.: 172
Typ
Äldre inventarium
Datum
1654
Text
Rubrik: Sadlar och Tygh medh dess tillbehör Tid. inv. nr.: 14
Typ
Äldre inventarium
Datum
1671
Text
Tid. inv. nr.: 33 Sida: 38 Nr. i föreg. inv.: 33
Typ
Äldre inventarium
Datum
1748
Text
Tid. inv. nr.: 34 Sida: 58 Nr. i föreg. inv.: 172 Anmärkning: kvittenser 1748-1807
Typ
Äldre inventarium
Datum
1696
Text
Tid. inv. nr.: 172 Sida: 117 Nr. i föreg. inv.: 8 Anmärkning: arkivpostnr ej kollat
Typ
Äldre inventarium
Datum
1683
Text
Tid. inv. nr.: 8 Sida: 18 Nr. i föreg. inv.: 33 Anmärkning: arkivpostnr ej kollat
Typ
Äldre inventarium
Datum
1655
Text
Tid. inv. nr.: 33 Nr. i föreg. inv.: 14
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Titel
Drottning Christinas
Text
3 st Sadlar af rödt sammet, sömmarne kantade med guldgaloner, bredt guldbroderi på 3 sidor af kåpan; Stigbyglar finnes till 2.ne 1 Sadel af rödt atlas, lika med föregående; med jolar och stegbyglar. Rubrik: Rid- och Slädtyg Tid. inv. nr.: 656 Sida: 38 Nr. i föreg. inv.: 656
Typ
Äldre inventarium
Datum
1840
Titel
Drottning Christinas
Text
3 st sadlar med rödt sammets öfverdrag, kantade på sömmarne med Guldgaloner samt bredt guldbroderi på 3 sidor af kåpan. 1 st Dito (Sadel) med rödt atlas med lika broderi tillhörande jolar och stegböglar. Anmärkning: Dessa 4 sadlar gjorde för Drottning Christinasss kröning (söndrige) Rubrik: Rid- och Slädtyg Tid. inv. nr.: 656 Sida: 38 Nr. i föreg. inv.: 656
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
4 st Sadlar warit uttagne och quitterade återlämnade som de nu befinnes enl. betyg, neml. 3 st med rödt sammet öfwerdrag kantade på sömarne med guld galoner samt med bredt guld brodd: på 3 sidor af Kåpan. 1 st af dem med rödt atlass öfwertåg med lika brodd. med tillhörande Jolar och Stegböglor borrderiet kring kåporne tagne af gamla wagns dynor. Tid. inv. nr.: 656 Sida: 95 Nr. i föreg. inv.: 34 Sida i föreg.inv.: 140
Typ
Äldre inventarium
Datum
1821
Titel
Hennes Maijst Drottning Christinae Egne så väl som Mans Sadlar i Dess Regements tid brukade, Neml.n
Text
Tre stn Sadlar med Rödt Sammets öfwerdrag, kantade på Sömmarne med Guld galoner samt med bred Guld broderie på 3 sidor af Kåpan. En Sadel med rödt Atlast Öfwertåg med lika broderie, med tillhörande Jolar och Stegböglor. Broderiet kring Käporne tagne af gamla Vangsdynor. Förestående 4 Sadlar befunnos på detta sätt vid Inventer: 1803. Desse Sadlar äro gjorde för Hennes Majst Högstsalig Enke Drottningen Mariae Eleonorae Pager, till Hennes Majst Drottning Christinae Kröning, och voro är 1748 af Råttor mcyket skadade. Rubrik: Sadlar och Ridetyg fordna Konungars Tid. inv. nr.: 656 Sida: 57 Nr. i föreg. inv.: 656
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
do. do. (Sadel af rödt sammet, med sadelkappan broderad i guld och silfver; och sömmarne kantade med guldgaloner, stigbyglar af förtent jernbleck, simpla och öppna i steget. Senare tillägg: (588 a. Sadelgjord särskild och förd på nr 30/4) Tid. inv. nr.: 588 Nr. i föreg. inv.: 656