Föremål

B4C95386-D377-4634-8F3D-BECFCD49A9E4

BUTELJKORG Av bandjärn. Rektangulär, med tolv fack. Målad i oljefärg. Fack rundade, bildade av liggande ringar, hopnitade av kantställda breda band, ringarna dessutom hopnitade med varandra till ett övre och ett nedre varv, så att varje fack består av två ringar; under nedre ringvarvet tre längd- och fyra tvärgående, på bredsidan liggande band, vilka korsar varandra mitt under varje fack samt har ändarna utanför ringarna uppböjda i rät vinkel och fastnitade vid båda ringvarven. Ovanpå i mitten ett tvärställt handtag av två grupper rundstaviga stänger, tre i varje grupp, med övre ändarna sammansmidda till en spets, mellan dessa spetsar en spolformig kavel av björk, med en mässingsring i vardera änden; stängernas nedre ändar fastnitade mellan ringarna i övre varvet. Ringarna målade i gråvitt, korsbanden i rött. Under korgen vid varje hörn på den tvärgående skenan en pånitad krampa som fot. Höjd med handtag: 28,5 cm., utan handtag: 16 cm.; längd: 40 cm.; bredd: 30,5 cm. Inköpt av Wilhelmina von Hallwyl den 19 Juli 1890, hos Josephsson & Åhgren.

Museum Hallwylska museet
Storlek
  • 16
  • 28.5
  • 30.5
  • 40
Föremålsnummer III:VII:A.c.01._HWY