Upphov: Hallwylska museet, Hallwylska museet/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Buteljkorg

BUTELJKORG Av bandjärn. Rektangulär, med tolv fack. Målad i oljefärg. Fack rundade, bildade av liggande ringar, hopnitade av kantställda breda band, ringarna dessutom hopnitade med varandra till ett övre och ett nedre varv, så att varje fack består av två ringar; under nedre ringvarvet tre längd- och fyra tvärgående, på bredsidan liggande band, vilka korsar varandra mitt under varje fack samt har ändarna utanför ringarna uppböjda i rät vinkel och fastnitade vid båda ringvarven. Ovanpå i mitten ett tvärställt handtag av två grupper rundstaviga stänger, tre i varje grupp, med övre ändarna sammansmidda till en spets, mellan dessa spetsar en spolformig kavel av björk, med en mässingsring i vardera änden; stängernas nedre ändar fastnitade mellan ringarna i övre varvet. Ringarna målade i gråvitt, korsbanden i rött. Under korgen vid varje hörn på den tvärgående skenan en pånitad krampa som fot. Höjd med handtag: 28,5 cm., utan handtag: 16 cm.; längd: 40 cm.; bredd: 30,5 cm. Inköpt av Wilhelmina von Hallwyl den 19 Juli 1890, hos Josephsson & Åhgren.

Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Buteljkorg
Kategori
  • Hushåll
  • 03. III Kökets och vinkällarens inventarier
Material
  • Järn
  • Björk
Storlek
  • Höjd 16 cm (utan handtag)
  • Höjd 28.5 cm (med handtag)
  • Bredd 30.5 cm
  • Längd 40 cm
Tidigare ägare
Föremålsnummer
III:VII:A.c.01._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Titel
BUTELJKORG.
Källa
Hallwylska samlingens katalogverk
Datum
1938
Text
Af bandjärn. Rektangulär, med tolf fack. Målad i oljefärg. Fack rundade, bildade af liggande ringar, hopnitade af kantställda breda band, ringarna dessutom hopnitade med hvarandra till ett öfre och ett nedre hvarf, så att hvarje fack består af två ringar; under nedre ringhvarfvet tre längd- och fyra tvärgående, på bredsidan liggande band, hvilka korsa hvarandra midt under hvarje fack samt ha ändarna utanför ringarna uppböjda i rät vinkel och fastnitade vid båda ringhvarfven. Ofvanpå i midten ett tvärställdt handtag af två grupper rundstafviga stänger, tre i hvarje grupp, med öfre ändarna sammansmidda till en spets, mellan dessa spetsar en spolformig kafle af björk, med en mäs-singsring i hvardera ändan; stängernas nedre ändar fastnitade mellan ringarna i öfre hvarfvet. Ringarna målade i gråhvitt, korsbanden i rödt. Under korgen vid hvarje hörn å den tvärgående skenan en pånitad krampa som fot. Å korgens ena ända en fastnitad oval mässingsplåt, hvarå pressadt i relief: Höjd med handtag: 28.5 cm., utan handtag: 16 cm.; längd: 40 cm.; bredd: 30.5 cm. Inköpt af Wilhelmina von Hallwyl, f. Kempe, 19 Juli 1890 hos Josephsson & Åhgren, Drottninggatan 13, Stockholm, se räkning samma dag. Betald 19 Juli 1890, se Hushållsbok. Pris: Kr. 5, se räkning.