Föremål

Ben

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Ben
Kategori
Osteologisk samling
Material
Ben bränt
Storlek
Vikt 86 g
Datering
500 f.Kr. – 1100
Tidsperiod
Järnålder
Föremålsnummer
150513_HST
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1887
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Undersökare