Foto: Lernestål, Erik, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Hjullåsbössa med muskötstock, Holland ? , 1500-talets andra hälft.

Rund, på kammaren åttsidig pipa av stål, med kulformig trum, vid pipbasen och kammarens framände två välvda band på pipans översida. Rektangulärt, svagt böjt svansskruvblad. Kammarens översida nätformigt skrafferad. På kammarens undersida en otydlig stämpel. Riktmedel: Kulissikte av stål med räfflad ovansida, lång, svarvad, framåtriktad spets. Knoppkorn av mässing på trumfen. Fästning: Tre häften. Pipan fäst med krysskruv underifrån (varbygelskruven) samt ett (urspr.. tre) pippstift av trä. Hjullås med plant låsbleck med rutformig spets i bakänden. Utvändigt hjul fäst med ring och skruvar kl. 3, 6 och 9. Fängpanna med snäckformigt profilerad gavel, rak, låg krutskärm. Fängpannelock med rörlig arm, c-formigt svängt grepp. Hane med balusterformig, framtill åsad kropp, lång, fyrsidig, rak hals, svagt triangulära käkar, överkäken lös, käkskruv med högt, fyrsidigt huvud. Hanfjäder med delvis fasade kanter. På käkarnas, hankroppens framände samt på hanfjädern inslagen streckdekor. Balusterformig studel, lång, svarvat fjäderlöv. På låsbleckets bakre del en virvelsäkring med rak arm med s-formigt svängd dekor, svarvat, högt fingergrepp i form av kula omgiven av skivor. Säkringsstudel med långa, svarvade löv, fjäder med streckdekor och långt, svarvat, nedåtriktat löv. På slagfjädern inslagen streckdekor. Fästning: Två låsskruvar, den bakre med huvud i form av ring. Kort, c-formig avtryckare. Helstock av trä med nästan yttäckande, enkelt inskuren streckdekor i form av blad. Vid bakre låsskruven inskuret ett ansikte. Muskötkolv med smal övre del och kraftigare nedre del, rundad kolvrygg med inskuret tumläge. Liten kolvlåda på h. sida med välvt lock. Belsag av stål, kolvkappa med ändar invikta över rygg och undersida, på kolvryggen urspr. en fästskruv. Två (urspr. 3 ?) stödkulor av stål. Inga beslag på framstocken. Varbygel med tre fingerlägen, låg, kor, spetsig främre arm fäst med krysskruven, fyrsidig bakre stolpe inslagen i kolven.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Hjullåsbössa
Kategori Bössor
Material Trä, Stål, Mässing
Storlek Längd 977 mm (pipa)
Teknik gravering
Antal 1
Datering 1550 (1550-1600 cirka)
Tidigare ägare Ägare: Karl XI av Sverige
Inskription Dekor: ansikte
Föremålsnummer 13091_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 1312