Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Curt Wallis och Arla Wallis.

Tre visitkort från Curt Wallis och Arla Wallis. Första kortet daterat 1915. Andra kortet daterat 1921. Handskrift "Önska gott nytt år!". Tredje kortet daterat 1921.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1915 – 1921

1915 - 1921

Tidigare ägare
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.942._HWY