Föremål

Ytterligare tilökning af ritningar på wåningshus, sextio af sten och tiugu af träd, samt... flygel-byggnader och pavillons... Senare delen... Tryckt uti Kongl. tryckeriet, hos diercteuren Pet. Momma. 1756.

Band av sprängd kalv m. guldtr. dekor, rygg. Verktyg: rullar. Pärmfyllnad: papp. Röd- och blåmarmorerat snitt.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1756, 1700 (1756; 1700 (bandets tillverkning); 1756 (tryckår))
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Wijnbladh, Carl (Författare), Momma, Peter Petrus (Tryckare)
Föremålsnummer 109011_SKOBOK