Föremål

Regno di Napoli [ingår i Joan Blaeu, Atlas Maior, vol. 8. Amsterdam, 1662]

12 heraldiska vapen omger kartan. Först publicerad som del av Blaeus atlaser år 1635, enligt C. Koeman, Atlantes Neerlandici (Amsterdam, 1967), vol 1, karta nr 164.

Föremålsbenämning geografi
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1662
Tillverkningsplats Amsterdam
Tillverkare Blaeu, Joan (Utgivare)
Föremålsnummer 110951_SKOBOK