Föremål

Reflexions d´un patriote sur l´opera francois et sur l´opera italien...A Lausanne MDCCLIV

Marmorerat pappersomslag

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning musik
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Tillverkare Rochemont, de (Författare)
Föremålsnummer 110162_SKOBOK