Föremål

Visitkort från Doktor Inez Laurell.

Ett visitkort från Doktor Inez Laurell, daterat 1911. Överlämnat i samband med Internationella kvinnoförbundets kongress i Stockholm 1911.

Datering 1911
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.519._HWY