Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Friherre Gripenstedt, Överstekammarjunkare.

Ett visitkort från Friherre Johan Teodor Gripenstedt, Överstekammarjunkare, daterat 26.01.1914, vikt i övre högra hörnet. Adress (nedre högra hörnet) Strandvägen 51. Överlämnat i samband med Walther von Hallwyls 75-årsdag, 26 Januari 1914.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1914
Tidigare ägare Ägare: Gripenstedt, Johan Teodor
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.324._HWY