Föremål

Franisci Philelphi: epistolarum...excerpta: liber emdatiss. impressus. Epistolae...duae ex Joanne Pico Mirandulano. Altera: de stilo philosophoR...Altera de uita recte instituenda... /Kolofon:/ Impressum Viennae...aedibus Joanis Singrenii. Decima nona di

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o, Arkets vikning 4:o
Datering 1520
Tillverkningsplats Wien
Tillverkare Philelphus, Franciscus (Författare)
Föremålsnummer 110189_SKOBOK