Föremål

Inaugurations predicken anno 1668. den 28. januarij paa Caroli dag, der Regia academia Carolina, eller Giøthariges kongelige universitet udi Lund ... bleff indvijet ... holdet aff Peder Winstrvp. Malmøe: Vitus Haberegger, gouvernam. bogtr.

Band m. rygg av pergament, pärm av papper. Pärmfyllnad: papp.

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1668, 1700 (1668; 1700 (bandets tillverkning); 1668 (tryckår))
Tillverkningsplats Malmö
Tillverkare Haberegger, Vitus (Tryckare), Winstrup, Peder (Författare)
Föremålsnummer 109086_SKOBOK