Föremål

Brev inkommande

1906:3 B - Brev inkommande: M-O Meyer, Carl. Göteborg Olsson & fils, Martin. Paris Olsson & sons, Martin. London (fortsättning i volym 300)

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Officiella brev
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1906
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.299._HWY