Föremål

Konungasagor. Norlandz Chrönika: hwaruthinnan förmähles the äldste Historier om Swea och Götha Rijken sampt Norrie...Tryckt på Wijsingzborg aff hans Hög-Grefl: Nådes Hr. RijkzDråtzetens Boocktryckare Johann Kankel. åhr 1670

Band av kalvskinn

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1670
Tillverkningsplats Visingsborg
Tillverkare Sturlason, Snorre (Författare), Kankel, Johann (Tryckare), Gyldenstolpe, Daniel (Förmedlare), Rugman, Jonas (Översättare)
Föremålsnummer 111058_SKOBOK