Föremål

Elementale geometricum, ex Euclidis geometria, a Ioanne Voegelin... decerptum... Franc. Apud Hær. Chr. Ege. anno MDLXI. (Kolofon:) Francoforti excudebant hæredes Christ. Egenolphi...

Pergamentband m. rik blindtr. dekor, rygg och pärm. Verktyg: rullar och småst. Pärmfyllnad: papp. Kolofon finns

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Datering 1561, 1500 (1561; 1500 (bandets tillverkning); 1561 (tryckår))
Tillverkningsplats Frankfurt am Main
Tillverkare Euklides (Medförfattare), Voegelin, Johannes (Författare), Egenolffs arvingar (Tryckare)
Föremålsnummer 109146_SKOBOK