Föremål

William Hogarths Sedemålningar efter originalen lithographierade och utgifne af C.F. Vought...Stockholm, tryckte hos Gjöthström & Magnusson

Band av röd marokäng

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning storfol
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Hogarth, William (Upphovsman), Vought, C.F. (Utgivare)
Föremålsnummer 110280_SKOBOK