Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Fru Anna Hierta-Retzius

Två visitkort från Fru Anna Hierta-Retzius. Första kortet daterat 1911, vikt i nedre vänstra hörnet. Överlämnat i samband med Internationella kvinnoförbundets kongress i Stockholm 1911. Andra kortet daterat 1915. Handskrift "deltar innerligt i din svåra olyckshändelse". Överlämnat i samband med Wilhelminas bilolycka 1915.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1911 – 1915

1911 - 1915

Tidigare ägare Hierta-Retzius, Anna
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.700._HWY