Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

fängkruthorn

Trapetsformig behållare med insvängda sidor av trä, klädd med svart, delvis mycket nött sammet. Kantbeslag av stål. Fastskruvat munstycke och därpå en pip, l: 45 mm med mynningsventil med en fjäderbelastad hävarm, l: 70 mm. Nedanför locket två remöglor.

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Fängkruthorn
Kategori
Horn, flaskor och pungar
Storlek
  • Höjd 102 mm
  • Längd 108 mm
  • Bredd 35 mm
  • Vikt 170 g
Antal
1
Datering
1500 – 1599

1500-tal

Tillverkningsplats
Tidigare ägare
Föremålsnummer
2953_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 4975
Litteratur
  • Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)
  • Hans Majestät Konung Carl XV:s vapensamling. I Orientaliska samlingen; II . Vesterländska samlingen. Collection d'Armes de sa Majesté le Roi Charles XV. I Section Orientale. II Section Occidentale, Karl XV, katalog: 49