Föremål

Gudz barnas wandring till döden ... förestält uti en christelig lijkpredikan, då ... Hr. Brynte Cronskiöld, til Nyborg, Österwijk ... blef beledsagat till sitt hwilorum, uthi St. Jacobs kyrkia i Stockholm den 31 maji, åhr 1689. Af Samuele Wirænio ep. Wex. Tryckt i Kongl. booktryckarens sal: Niclas Wankijfs tryckerij.

Band m. pärmar av marmorerat papper, rygg och hörn av fårskinn. Pärmfyllnad: papp. Inlagan består av enskilda skrifter som tillsammans häftats på tre bind, fast rygg. Variationer i papperskvalitet och storlek. 18 skrifter samlade i en volym.

Föremålsbenämning Likpredikan
Kategori Böcker
Material lumppapper
Storlek Bredd 100 mm (Ryggen)
Teknik Inbunden
Datering 1689, 1700 (1689; 1700 (bandets tillverkning); 1689 (tryckår))
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Wankijf, Nils (Tryckare), Wirænius, Samuel (Författare)
Avbildad Cronskiöld, Brynte
Föremålsnummer 109103_SKOBOK