Upphov: Mohr, Jens, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Flintlåsbössa, Casper Schiel, Norrtälje ca 1770, ändrad till slaglås.

Rund, slätborrad pipa med ås, s k svinryggspipa. På kammarens h. sida en tändhattsnippel. Baskyl, obrunerad med bakåt avsmalnande blad, ovalt. Riktmedel: Skålat sikte. Inlaxat, spolformigt stolpkorn av silver. Fästning: Pipan fäst med krysskruv samt ett (urpspr. två) pipstift av stål samt främre rembygelns skruv. Flintlås, omgjort till slaglås. Välvt låsbleck med dekor i form av maskaron i relief på bakspetsen. Framför hanen graverad signatur: " C. SCHEL // N T ". S-formigt svängd, åsad hane. Låsets insida med utbytt, kraftigare slagfjäder. Fästning: Två låsskruvar. Rak avtryckare. Brun helstock av björk, fransk kolv med kindstöd och kolvlåda, lock av stockens trä. Snidad dekor vid kindstödet, runt baskylbladet och på kolvlådelocket i form av bladrankor, på locket kantlister och fingergrepp. Näsband av horn, övriga beslag av stål. Bakplåt med konturerad, slät flik på kolvryggen. Sidbleck i form av genombrutet rankverk. Tre kantiga rörkor, spetsrörkan slät, konturerad spets. På framstocken en oval rembygel av stål, på kolvens undersida en triangulär rembygel. Varbygel med dubbla kantlister, balusterformig, platt främre arm med fasade kanter, avslutad med treflikigt blad, slät bakre arm. Tillbehör: Laddstock av trä, l: 745 mm, hornbeslag i övre änden, l: 30 mm, i andra änden gängning i träet.

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Slagexflintlåsbössa
Kategori
Bössor
Material
 • Stål
 • Silver
 • Horn
 • Björk
Storlek
 • kaliber 17 mm
 • Vikt 2799 g
 • Längd 780 mm (pipa)
 • Längd 1148 mm
 • Höjd 200 mm
Teknik
 • Brunering
 • gravering
Antal
1
Datering
1760-01-01 – 1780-01-01

1770 cirka

Tillverkningsplats
Tillverkare
Schiel, Casper (Tillverkare)
Tidigare ägare
Inskription
 • Signatur/Påskrift: C. SCHEL N T
 • Signatur/Påskrift: C. SCHEL N T
Föremålsnummer
3647_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 09:9
Litteratur
Vägledning för besökande 1921, Livrustkammaren och därmed förenade samlingar, katalog: 1019