Föremål

kavaljersvärja kurfursteklinga

Fäste av reliefsnidat stål. Knapp närmast klotformig med ornering i form av fantasifigur mot punsad botten, vertikalt finräfflade sidoband. Rundad, fint fasettslipad nitknapp. Handbygel intappad i knappens nederdel, ornerad med bladrankor och tunna räfflor, mittpartiet med en flöjtblåsande Pan. Bakre parerstångmed från sidorna tryckt, rundad ytterände, fingerbyglar med ornering i stil med handbygeln. Krysset på båda sidor med dekor av bladrankor och fantasifigurer mot punsad botten. Parerplåtar små, njurformiga och med genombrutet rankmönster, ytterkanterna förstärkta, räfflade. Kavel svagt spolformig, lindad med spiralvridet silverlan och silvertråd. Upptill och nedtill krans av tunn, tvinnad silvertråd. Klinga, s. k. kurfursteklinga, rak, sexsidigt slipad. På båda sidor etsad och förgylld ornering. Baspartiet med dekor av bandflätor, täta rankornament kring en oval medaljong med en sexuddig stjärna. Utmed klingan i övrigt stiliserade kurfurstegestalter med samhörande texter. På utsidan: "Vivat Franciscus I Römischer Keijser"; "Chur Mäntz"; "Chur Cöllen"; "Chur Trier"; "Chur Bäirn", På insidan: "Chur Sachsen"; "Chur Branden Burg"; "Chur Pfalz"; "Chur Brunsw. Lüneb." samt "Hanibal Cartago". Mellan gestalterna ornament av bandflätor, upptill en strålande sol samt trofégrupper.

Storlek
  • 868
  • 90
  • 696
  • 18
  • 450
Antal 1
Datering 1745

1745-1765 cirka

Inskription
  • kurfurstar
  • flöjtspelande Pan
  • Kurfurstendömet Sachsen
  • Kurfurstendömet Pfalz vid Rhen
  • Kurfurstendömet Trier
Föremålsnummer 5646_LRK