Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

kavaljersvärja kurfursteklinga

Fäste av reliefsnidat stål. Knapp närmast klotformig med ornering i form av fantasifigur mot punsad botten, vertikalt finräfflade sidoband. Rundad, fint fasettslipad nitknapp. Handbygel intappad i knappens nederdel, ornerad med bladrankor och tunna räfflor, mittpartiet med en flöjtblåsande Pan. Bakre parerstångmed från sidorna tryckt, rundad ytterände, fingerbyglar med ornering i stil med handbygeln. Krysset på båda sidor med dekor av bladrankor och fantasifigurer mot punsad botten. Parerplåtar små, njurformiga och med genombrutet rankmönster, ytterkanterna förstärkta, räfflade. Kavel svagt spolformig, lindad med spiralvridet silverlan och silvertråd. Upptill och nedtill krans av tunn, tvinnad silvertråd. Klinga, s. k. kurfursteklinga, rak, sexsidigt slipad. På båda sidor etsad och förgylld ornering. Baspartiet med dekor av bandflätor, täta rankornament kring en oval medaljong med en sexuddig stjärna. Utmed klingan i övrigt stiliserade kurfurstegestalter med samhörande texter. På utsidan: "Vivat Franciscus I Römischer Keijser"; "Chur Mäntz"; "Chur Cöllen"; "Chur Trier"; "Chur Bäirn", På insidan: "Chur Sachsen"; "Chur Branden Burg"; "Chur Pfalz"; "Chur Brunsw. Lüneb." samt "Hanibal Cartago". Mellan gestalterna ornament av bandflätor, upptill en strålande sol samt trofégrupper.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Värja
Kategori Värjor
Material Stål, Silvertråd, Silverlan
Storlek Längd 696 mm (klinga), Bredd 18 mm (klinga)
Teknik Snideri, Etsning, Förgyllning
Antal 1
Datering 1745 (1745-1765 cirka)
Tillverkare Franz I av Österrike (Påskrift), Loos, Pieter (Tillverkare)
Tidigare ägare Givare: Willebrand, Ernst Magnus von
Inskription Dekor: kurfurstar, Dekor: flöjtspelande Pan, Signatur/Påskrift: Kurfurstendömet Sachsen, Signatur/Påskrift: Kurfurstendömet Pfalz vid Rhen, Signatur/Påskrift: Kurfurstendömet Trier, Signatur/Påskrift: Kurfurstendömet Brandenburg, Signatur/Påskrift: Kurfurstendömet Braunschweig-Lüneburg, Signatur/Påskrift: Kurfurstendömet Mainz, Signatur/Påskrift: Kurfurstendömet Bayern, Signatur/Påskrift: Kurfurstendömet Köln, Signatur/Påskrift: Chur Trier, Signatur/Påskrift: Chur Sachsen, Signatur/Påskrift: Chur Mänz, Signatur/Påskrift: Chur Pfaltz, Signatur/Påskrift: Chur Brunsw.Lüneb., Signatur/Påskrift: Chur Cöllen, Signatur/Påskrift: Chur Bäern, Signatur/Påskrift: Chur Brandenburg, Signatur/Påskrift: Vivat Franciscus I Römischer Kaiser, Signatur/Påskrift: Hanibal Cartago, Signatur/Påskrift: Chur Mänz, Signatur/Påskrift: Chur Pfaltz, Signatur/Påskrift: Chur Trier, Signatur/Påskrift: Chur Sachsen, Signatur/Påskrift: Hanibal Cartago, Signatur/Påskrift: Vivat Franciscus I Römischer Kaiser, Signatur/Påskrift: Chur Brunsw.Lüneb., Signatur/Påskrift: Chur Cöllen, Signatur/Påskrift: Chur Bäern, Signatur/Påskrift: Chur Brandenburg
Föremålsnummer 5646_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 2079