Föremål

Il seminario de governi di stato, et di guerra...In Venetia, per Evangelista Deuchino. MDCXVII

Band av pergament

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1617
Tillverkningsplats Venedig
Tillverkare Frachetta, Girolamo (Författare), Deuchino, Evangelista (Tryckare)
Föremålsnummer 110113_SKOBOK