Föremål

Ritning till inredning av stora salongen långväggen.

Nr 32. Ritning till inredning af stora salongen långväggen mot hvardagsrummet. Laverad ritning. Huvudritning

Föremålsnummer LXIV:III:B.b.e.32._HWY