Föremål

Des verkapten und ertapten Christiani Democriti eigentliches Contrafey, ... geseiget durch M. Crispinum Weissen, Dreszden und Leipzig, bey Gottfried Leschen, 1711.

Pärmar av marmorerat papper, rygg och hörn av pergament. Rödstänkt snitt.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Datering 1711, 1700 (1711; 1700 (bandets tillverkning); 1711 (tryckår))
Tillverkningsplats Dresden, Leipzig
Tillverkare Weise, Crispin (Författare), Lesch, Gottfried (Förläggare)
Föremålsnummer 108773_SKOBOK