Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kommendörskors, Svärdsorden, Sverige, modell efter 1856.

Kommendörskors, Svärdsorden, Sverige, modell efter 1856.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning ordenstecken kommendörskors
Kategori Ordenstecken
Storlek Höjd 77 mm, Bredd 55 mm, Vikt 33 g
Antal 1
Tillverkningsplats Sverige
Föremålsnummer 1766_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 24:103