Upphov: Hildebrand, Gabriel, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Textila mönsterblad

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Textila mönsterblad
  • styvnad
Datering
1100 – 1500
Tidsperiod
Medeltid
Föremålsnummer
117754_HST
Andra nummer
Undernummer: 1-7
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1936
Fyndplats