Föremål

Testamente. Christian Elias Wallis.

Samhälls- och rättsvetenskap. Boutredningshandlingar. Christian Elias Wallis. Testamente. Augustenhoff d. 21 Augusti 1869. 12 s. Fol.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Boutredningshandlingar, Testamente
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1869
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.O.a.c._HWY