Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Baron Sven August Fritz Trolle Löwen och Friherrinnan Trolle Löwen

Tre visitkort från Baron Sven August Fritz Trolle Löwen och Friherrinnan Trolle Löwen. Första kortet daterat 1916 samt sorgkant. Adress (nedre högra hörnet) Häringe. Andra kortet daterat 1917 samt sorkant. Tredeje kortet daterat 1921. Handskrift "Med djupt deltagande". Adress (nedre högra hörnet) Trollesund, Ludgo.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1916 – 1921

1916 - 1921

Tidigare ägare Trolle Löwen, Sven August Fritz
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.578._HWY