Foto: Uhrdin, Samuel, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Koppar, två stycken.

Bukiga på fotkant. Henkel flackstavig, på utsidan räfflad, upptill ett akantusliknande blad; övre fästet i form av en mussla, det nedre i form av ett akantusblad. Dekor: I pålagd relief i vitt och grågrönt mot blå botten (den blåa färgen anbragt medels doppning. s.k. jasper-dip)

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Koppar
Kategori Glas, koppar och muggar, 45. XLV Ler- och stengods
Material Stengods (vitt s.k. jasper-war)
Storlek Höjd 5.3 cm, Diameter 6.8 cm
Teknik Relief, jasper-dip
Datering 1780 – 1799 (1700-talets slut)
Tillverkningsplats England, Etruria
Tidigare ägare Säljare: Bukowski, Henryk
Inskription Signatur/Påskrift: På bottnens utsida instämplat fabriksmärke
Föremålsnummer XLV:II:B.a.b.b.01._HWY